Griffie, griffier
9 mei 2013
Griffierecht
9 mei 2013

Griffiekosten

Vaste kosten die voor aanvang van een procedure aan de griffie dient te worden voldaan ter vergoeding van de kosten van de rechter, griffie enz.