Grosse
9 mei 2013
Handelingsbevoegdheid
9 mei 2013

Handelingsbekwaamheid

De geschiktheid van een persoon om voor zichzelf rechtshandelingen tot stand te brengen.