Handelingsbevoegdheid
9 mei 2013
Handelingsonbevoegd
9 mei 2013

Handelingsonbekwaam

Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam. Sommige volwassenen met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of een psychiatrische ziekte, zijn niet in staat zelfstandig beslissingen te nemen. Zij worden soms onder curatele gesteld. Minderjarigen zijn ook handelingsonbekwaam.