Herinnering
9 mei 2013
Herstelexploot
9 mei 2013

Hernieuwd bevel

Bevel dat dient te worden gedaan omdat het vorige bevel dateert van meer dan een jaar geleden, hernieuwd bevel is dan voorgeschreven bij ontruimingsvonnissen en beslag onroerend.