Hernieuwd bevel
9 mei 2013
Hoge Raad
9 mei 2013

Herstelexploot

Een exploot dat wordt uitgebracht om een eerder exploot waarin een fout is gemaakt te herstellen. Het herstelexploot dient te worden uitgebracht vóór de dag waartegen oorspronkelijk is opgeroepen, de oproepingstermijn dienen opnieuw in acht te worden genomen.