Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op gelegd worden?

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming?
26 november 2020
Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?
26 november 2020

Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op gelegd worden?

Het is aan de gerechtsdeurwaarder, veelal in overleg met de schuldeiser, om te bepalen waarop beslag gelegd wordt. Er is geen bepaalde volgorde welke gehanteerd moet worden en kunnen ook meerdere beslagen tegelijk worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder mag echter nimmer uit het oog verliezen wat het doel van het beslag is en zal er gekeken moeten worden naar het kostenaspect en of de schuldenaar niet onevenredig zwaar wordt getroffen. Echter, hij moet ook in het oog houden dat er meerdere schuldeisers verhaal kunnen komen halen en mag dus voor meer dan het bedrag van de vordering beslag leggen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen