Het coronavirus

Basisregistratie Personen (BRP)
11 juni 2020
De beste oplossing in Corona tijd
17 juni 2020

Het coronavirus

Het coronavirus – en nu?

Voor Snijder is het motto: zoveel mogelijk business as usual. Dat betekent dat opdrachtgevers gewoon kunnen aanleveren, dat we telefonisch bereikbaar zijn en dat onze medewerkers net als altijd hun uiterste best doen om uw dossiers te behandelen.

 

Verandert er dan echt niets?

Voor ons intern veranderen er zeker zaken. Ook horen wij nog dagelijks dat onze partners ook maatregelen treffen. Voor nu zetten wij de zaken op een rijtje. Wanneer er zaken wijzigen, zullen we dit aanpassen op deze pagina.

 

Onze medewerkers werken vanuit huis

Om maximaal bij te kunnen dragen aan het beperken van de verspreiding van het virus hebben wij besloten om onze medewerkers zo veel als mogelijk vanuit huis te laten werken. Zij hebben vanuit huis toegang tot alle systemen en zijn gewoon telefonisch bereikbaar.

 

Onze balies zijn gesloten

We hebben gekozen om onze balies te sluiten. Zo lang het advies is, om contact te vermijden, blijven onze balies gesloten. Betalingen kunnen wel via Ideal of GWK travelex gedaan worden. Vragen kunnen telefonisch of per e-mail gesteld worden.

 

Huisbezoeken

Voor een aantal van onze opdrachtgevers voeren wij huisbezoeken uit. De richtlijnen van het RIVM hebben ons doen besluiten vooralsnog geen huisbezoeken te doen.

 

Betekenen van exploten

Onze deurwaarders zijn nog gewoon op pad om exploten te betekenen. Wel volgen wij het advies van de KBvG om de exploten aan natuurlijke personen te betekenen onder toepassing van artikel 47. Dit betekent dat exploten worden achtergelaten in gesloten envelop. De tekst op onze exploten is hierop aangepast.

 

Dagvaarden

Reeds betekende dagvaardingen worden door Rechtbank gewoon behandeld. Ook nieuwe dagvaardingen worden in behandeling genomen. Zaken worden nu 4 weken aangehouden. Spoedprocedures kunnen nog gevoerd worden.

 

Beslagroutes en ontruimingen

We zijn afhankelijk van partners (slotenmaker, HOVJ, verhuisbedrijf, etc) om deze werkzaamheden uit kunnen voeren. We zullen daarom per dag bekijken wat de mogelijkheden zijn. In overleg met opdrachtgevers wordt vooralsnog per dossier besloten of ontruimingsmaatregelingen passend zijn. Vanaf 1 juni 2020 worden er weer ontruimingen uitgesproken. Gezien de positie van de deurwaarder in ons rechtstelsel, voeren wij ontruimingen uit mét inachtneming van de RIVM richtlijnen.

 

KbvG
Van onze beroepsorganisatie ontvingen wij nieuws dat wij onderschrijven: “Als gerechtsdeurwaarders doen wij ons werk, dat doen we altijd al zorgvuldig, en de corona-maatregelen vragen om nóg zorgvuldigere afwegingen. Nood breekt wet, zag ik al. Maar vooraleerst moet opgemerkt dat wij u steunen in de uitvoering van uw ambtelijke taken. Wij kúnnen niet als gerechtsdeurwaarders op onze handen gaan zitten. We zijn het slot op het vertrouwen dat de samenleving heeft en mag hebben in het nakomen van overeenkomsten.

Platgeslagen heeft de overheid de bevolking en bedrijven de middelen gegeven om hun rekeningen te betalen. Als mensen dat desondanks niet gaan doen, dan moeten wij in actie komen. Doen we dat niet, dan zullen uiteindelijk de economische maatregelen zinloos zijn. Want waarom zou je geld geven aan iemand om zijn rekeningen te betalen, als hij of zij daar vervolgens niet toe overgaat en dat niet kan worden afgedwongen? Wij nemen onze taak dus zeer serieus. Niet alleen vanuit onze handhavende taak, maar ook vanuit de perceptie van de handhaving. Iedereen in Nederland weet dat als je je rekeningen niet betaalt, dat dan de deurwaarder op een dag langskomt. Dat is onze uitstraling. We zijn niet altijd blij met ons imago, maar de bijdrage die dat levert aan het vertrouwen dat een overeenkomst wordt nagekomen, is onschatbaar.

Voorzienbaar is natuurlijk dat er meer mensen en bedrijven buiten hun schuld in de problemen gaan komen. Regelingen van de overheid zijn generiek en er zullen schrijnende gevallen zijn. Als gerechtsdeurwaarders zijn wij prima in staat om dat in te zien en daar coulant, ruimhartig, maar ook hulp- en rechtvaardig mee om te gaan. We zullen ook onze opdrachtgevers daar weer in mee krijgen. Dat komt door onze aantoonbare expertise in deze situaties, dat is namelijk ons dagelijks werk.”

 

Bent u door Corona in de problemen gekomen?
Neem dan contact op met uw zaakbehandelaar. Wij beoordelen per situatie wat de beste oplossing is. Het is wel belangrijk dat u contact opneemt!

 

Tot slot sluiten wij ons aan bij de woorden van Mark Rutte: “bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.”

 

bijgewerkt 20 maart 2020

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen