Hoofdelijke aansprakelijkheid
9 mei 2013
Hulpofficier van Justitie
9 mei 2013

Hoofdsom

Het totale bedrag wat de schuldernaar verschuldigd is aan de schuldeiser. Kapitaal, in betekenis van: geleende of anderszins verschuldigde geldsom, ter onderscheiding van de daarop berekende interesten.