Hoofdsom

Het totale bedrag wat de schuldernaar verschuldigd is aan de schuldeiser. Kapitaal, in betekenis van: geleende of anderszins verschuldigde geldsom, ter onderscheiding van de daarop berekende interesten.

[fb_count]

Hoofdsom

Het totale bedrag wat de schuldernaar verschuldigd is aan de schuldeiser. Kapitaal, in betekenis van: geleende of anderszins verschuldigde geldsom, ter onderscheiding van de daarop berekende interesten.

[fb_count]
DIRECT CONTACT