Hulpofficier van Justitie
9 mei 2013
Incasseren
9 mei 2013

Inbezitneming

Het in bezit nemen van aan niemand toebehorende roerende zaken die geen registergoederen zijn.