Inbezitneming

Het in bezit nemen van aan niemand toebehorende roerende zaken die geen registergoederen zijn.

[fb_count]

Inbezitneming

Het in bezit nemen van aan niemand toebehorende roerende zaken die geen registergoederen zijn.

[fb_count]
DIRECT CONTACT