Inbezitneming
9 mei 2013
Incassering
9 mei 2013

Incasseren

Geld in ontvangst nemen, geld ophalen, innen, invorderen, krijgen, ontvangen.