Incassokosten stapelen, of niet?

Mijn adresgegevens opvragen in de BRP, mag dat zomaar?
20 november 2018
De tuinprocedure
15 februari 2019

Incassokosten stapelen, of niet?

Een vraag van één van onze opdrachtgevers; als een klant meerdere niet betaalde facturen heeft, mag ik dan voor iedere niet betaalde factuur incassokosten rekenen?

Het antwoord vinden we in Artikel 96 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 96

6.

De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

7.

Indien een schuldenaar voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand als bedoeld in lid 6, dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de vergoeding worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld. Het antwoord is: nee, dat mag niet. De hoofdsommen moeten bij elkaar worden opgeteld en de incassokosten worden dan over de totale hoofdsom berekend.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen