Invoering incassokostenwet

AcceptSMS als nieuwste betalingsmogelijkheid bij Snijder Incasso
4 april 2012
De Incassokostenwet komt eraan per 1 juli 2012
13 juni 2012

Invoering incassokostenwet

Op 13 maart 2012 is de incassokostenwet aangenomen (Wet normering buitengerechtelijke incassokosten). Dit is een aanvulling op de bestaande wet en de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is hierin vastgesteld. De maximale vergoeding wordt vastgesteld voor vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom op consumenten van maximaal € 25.000. Deze grens sluit aan bij de verhoogde competentiegrens van de kantonrechter tot € 25.000.

De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. En hiermee worden vooral consumenten en eenmanszaken beter beschermd tegen onredelijk hoge incassokosten. Aan de andere kant heeft de rechter voor deze Business to consumer vorderingen niet langer een recht om de incassokosten te matigen. Na het verstrijken van 14 dagen na de herinnering of aanmaning zijn ze verschuldigd en dit schept duidelijkheid voor de schuldeiser.

De incassokostenwet brengt transparantie in de incassokosten die mogen worden doorberekend. De keerzijde hiervan is dat niet alle kosten doorberekend mogen worden aan de debiteur.

De belangrijkste wijzigingen door de invoering van de incassokostenwet zijn:

  • Een vaste staffel aan incassokosten (zie hieronder), die aan de hand van percentages over de hoofdsom wordt berekend. Het minimale bedrag aan incassokosten is € 40,- (exclusief BTW). Alle andere kosten, zoals administratiekosten, zijn dan niet meer toegestaan;

 

  • Incassokosten zijn verschuldigd vanaf 14 dagen nadat een enkele aanmaning is verzonden. Bedrijven kunnen zelf incassokosten doorbelasten aan hun klant; van deze wet kan niet in het nadeel van de particuliere schuldenaar worden afgeweken. Bij vorderingen tussen bedrijven kunnen partijen onderling wel hogere incassokosten overeenkomen;
  • De ene aanbieder kan op basis van de hoofdsom incassokosten berekenen en de andere aanbieder kan dit doen op basis van het aantal openstaande facturen. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen bij consumenten en zal voornamelijk voorkomen in het geval van duurvorderingen (periodieke vorderingen).

Nieuwe staffel incassokosten

Hoofdsom Incassokosten Minimum
Over de eerste € 2.500,00 15% € 40,00
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 15.000,00 1%

 

Kijk voor meer informatie op www.snijderincasso.nl/incassokostenwet

De incassokostenwet treedt naar verwachting op 1 juli 2012 of 1 januari 2013 in werking.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen