Kantonrechter

Rechtsprekend bij de rechtbank, onder meer bevoegd tot kennisneming van burgerlijke zaken tot € 25.000,- en enkele met name genoemde vorderingen waaronder die voortvloeien uit een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst, pacht en arbeidsovereenkomst, in die genoemde gevallen is er geen grens aan de hoogte van de vordering.

[fb_count]

Kantonrechter

Rechtsprekend bij de rechtbank, onder meer bevoegd tot kennisneming van burgerlijke zaken tot € 25.000,- en enkele met name genoemde vorderingen waaronder die voortvloeien uit een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst, pacht en arbeidsovereenkomst, in die genoemde gevallen is er geen grens aan de hoogte van de vordering.

[fb_count]
DIRECT CONTACT