KBvG is verbaasd over rapport Ombudsman en maakt kanttekeningen

Beste debiteurensmoes 2013 bekend
23 oktober 2013
Grote behoefte aan onafhankelijk budgetadvies
29 november 2013

KBvG is verbaasd over rapport Ombudsman en maakt kanttekeningen

In het vandaag gepubliceerde rapport ´Met voeten getreden..´ stelt de ombudsman dat te veel gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet zouden negeren en zich niet verantwoordelijk zouden voelen voor de juiste berekening van de beslagvrije voet. De KBvG weet dat dat niet zo is. De gerechtsdeurwaarders staan voor de kernwaarden van hun ambt en zij staan voor het waarborgen van de wettelijke bescherming die iedere burger van Nederland toekomt, waaronder de beslagvrije voet.

Ondanks dat er bij de ombudsman het idee leeft dat de gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet niet serieus nemen en ondanks dat het rapport een aantal niet onderbouwde conclusies bevat, stelt de KBvG het op prijs dat de ombudsman meedenkt. De KBvG onderschrijft dat de berekening van de beslagvrije voet veel te ingewikkeld is. `Maar dat is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken´, zegt John Wisseborn, voorzitter van de KBvG. `Dat is ook de reden dat wij dit voorjaar zijn gestart met een onderzoek dat in juni 2014 zal uitmonden in een advies aan de wetgever hoe het systeem makkelijk kan worden ingericht. Hopelijk zijn daarmee dan ook een aantal knelpunten opgelost die wij zelf in ons rapport Paritas Passé uit 2012 hebben benoemd. Bovendien zijn we bezig met het inrichten van het beslagregister en dat zal de gerechtsdeurwaarders ook helpen om de beslagvrije voet te waarborgen. Tenminste, voor zover het de gerechtsdeurwaarders betreft´, waarschuwt Wisseborn. ´UWV en Belastingdienst hebben hele andere ideeën over welke beslagvrije voet gehanteerd moet worden en of er met terugwerkende kracht moet worden aangepast. Maar daar hebben de gerechtsdeurwaarders geen invloed op ´.

De publicatie van het rapport van de Ombudsman volgt op het wetsvoorstel tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet, waarin de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het integrale toezicht belegt bij het Bureau Financieel Toezicht. De ombudsman besteedt daar ook aandacht aan in de inleiding op het rapport. Het indienen van een klacht over ambtshandelingen bij de Nationale Ombudsman is dan niet meer mogelijk.
´Dat is wat ons betreft een logische aanpassing van de wet´, licht Wisseborn toe. ´Daarmee beleg je het toezicht bij een deskundige instantie exclusief voor notarissen en deurwaarders. Expertise is voor het toezicht een vereiste. Het is moeilijk om in het rapport van de ombudsman het verwijt te lezen dat gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet niet toepassen bij beslag op huurtoeslag, zorgtoeslag en bij in het buitenland woonachtige personen. De wetgever heeft namelijk bepaald dat in die gevallen geen beslagvrije voet geldt. Hoe kan je dan van de gerechtsdeurwaarders verlangen dat ze de wet negeren?

Desalniettemin hoop ik dat de ombudsman, ondanks onze kanttekeningen bij het rapport, haar eerdere toezegging gestand doet en deelneemt aan ons ronde tafelgesprek op 20 november aanstaande over de beslagvrije voet´, zo besluit Wisseborn.

Bron: KBvG

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen