GERECHTELIJKE INCASSO

Uw debiteur heeft niet gereageerd op de minnelijke incasso. Bovendien heeft u het informatietraject met ons doorlopen. U kunt nu de procedure vervolgen door gerechtelijke incasso in te zetten.

Gerechtelijke incasso

Onze juridische afdeling doet dit voor u en legt de zaak voor aan de rechter. Uiteindelijk zal deze beslissen of uw debiteur de schuld plus rente en gemaakte kosten moet betalen. Wanneer uw debiteur niet op de zitting van de rechter verschijnt, wordt hij bij verstek veroordeeld. Wij zullen dan over gaan tot beslaglegging.

Is uw debiteur wel bij de zitting aanwezig, dan kan hij verweer voeren. Dit moet meestal schriftelijk gebeuren ('conclusie van antwoord'). Vaak rondt de rechter de zaak hierna mondeling af ('comparitie'). Afhankelijk van de zaak wordt een eindvonnis gedaan, of wordt een bewijsopdracht gegeven aan een van de partijen. Wordt de vordering toegewezen, dan gaan onze deurwaarders over tot beslaglegging.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen