INCASSO

Geeft uw debiteur, ondanks de extra druk die u heeft uitgevoerd, geen reactie op uw betalingsverzoeken?

Dan kunt u de vordering uit handen geven. Snijder Incasso zal het aantal contactmomenten flink verhogen, wat in deze fase tot goede resultaten leidt.

Procedure indienen incasso

Wanneer u de vordering overdraagt aan ons, ontvangt u een opdrachtbevestiging met daarin alle directe contactgegevens van uw zaakbehandelaar.

Uw debiteur ontvangt een brief, waarin hij wordt aangemaand tot betaling van de hoofdsom, eventuele rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Bij geen reactie wordt een tweede brief verstuurd, en kunnen wij uw debiteur manen tot betaling. Dit doen wij telefonisch, maar ook via innovatieve middelen en kanalen als Accept SMS/Email en Voice Messaging. Kunnen wij u debiteur niet bereiken, dan proberen we het buiten kantooruren. Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Zeker bij particulieren heeft dit veel effect.

Gaat uw debiteur ook na dit persoonlijke telefonische contact niet over tot betaling, dan zenden wij een laatste strenge brief. Deze brief heet de Aanzegging Dagvaarding. Hierin wijzen wij uw debiteur op de gevolgen, mocht de betaling uitblijven. Let op: dagvaarden doen we enkel met uw expliciete schriftelijke toestemming.

Met een Incasso Service Abonnement volgt u de voortgang van uw incasso’s helemaal zelf en tot in detail via Snijder Online. U ziet hier direct welke brieven zijn verzonden, of er financiële mutaties zijn gedaan, en welke gesprekken met uw klant zijn gevoerd. En wilt u ons instructies doorgeven? Dan kan dat heel gemakkelijk via het systeem. Zo investeert u niet alleen in extra zekerheid, maar ook in transparantie.

 
Incasso

Brochure

Klik hier voor onze brochure met
meer aanvullende informatie.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen