SCHULDBEWAKING & HERINCASSO

Natuurlijk is het mogelijk dat uw debiteur gewoon weg niet over de financiële middelen beschikt, die nodig zijn om de vordering af te lossen.

Tot incasso overgaan kan dan niet. In zo'n geval staken we, in overleg met u, de incassoactiviteiten. Wel blijven we de debiteur 5 jaar volgen. Hiervoor beschikken wij over een eigen schuldbewaking systeem.

Zodra wij mogelijkheden zien de schuld alsnog op uw debiteur te verhalen, brengen wij u hiervan op de hoogte en bespreken we de mogelijkheden. Hierna zal uw zaak opnieuw in behandeling genomen worden voor herincasso. Als wij eerder al een gerechtelijke uitspraak hebben gehaald, zullen wij met de nieuwe verhaalsmogelijkheden direct overgaan tot beslaglegging (bijvoorbeeld wanneer een nieuwe werkgever bekend is). Wanneer in uw eerdere zaak nog geen gerechtelijke uitspraak was, zullen wij met de nieuwe informatie over de debiteur (bijvoorbeeld een nieuw adres) proberen uw vordering alsnog via ons incassobureau te incasseren.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen