Social & Responsible Credit Management

De SRCM-norm bevestigt voor ons wat wij al jaren doen, incasseren met het hart op de goede plek.

Specialisten met het hart op de goede plek. Onze aanpak is doeltreffend, intensief, op maat en altijd flexibel. In de ideale wereld betalen klanten altijd en op tijd, de werkelijkheid is anders.

Social & Responsible Credit Management

Organisaties vormen een integraal onderdeel van onze maatschappij. Of het nu een onderneming met commercieel oogmerk, een maatschappelijke organisatie of een overheidsonderdeel is. Ze produceren onze goederen en we nemen er diensten af. We hebben er werk en ze zijn van invloed op onze leefomgeving. Een organisatie kan dan ook niet alleen op zichzelf zijn gericht. Verwacht wordt dat ze rekening houdt met de verschillende belangen van alle betrokkenen, zorg draagt voor een goede leefomgeving en zelfs bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving. Deze verantwoordelijkheden komen samen in de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat de ISO26000 richtlijn. Omdat MVO méér inhoudt dan enkel aandacht voor de incassowerkzaamheden is ervoor gekozen een branchespecifieke norm in te richten die ook de onderdelen van de ISO 26000 richtlijn omvat. Voor alle belanghebbenden, waaronder in ieder geval opdrachtgevers, debiteuren, schuldhulpverlening, bewindvoerders, leveranciers, medewerkers en het kantoor zelf.

Uitgangspunten SRCM norm
- Openheid & transparantie
- Gepaste zorgvuldigheid
- Social & Responsible Credit Management
- Afleggen van verantwoording

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de onderdelen werkgeverschap, partnerschap, nabuurschap, vergroening, communicatie, credit management, vakmanschap en goed bestuur met bijbehorende doelstellingen. Per doelstelling wordt beoordeeld op welk volwassenheidsniveau er gewerkt wordt.

Wat betekent dit voor onze opdrachtgevers?
Onze opdrachtgevers kennen ons als een vooruitstrevende, kundige, maatschappelijk betrokken organisatie. Oog hebben voor de situatie van de debiteur en belangen afwegen is wat wij dagelijks doen. Ook teruggeven aan de maatschappij en hulp bieden waar dat nodig is, zit in de aard van het beestje. Snijder is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de norm en heeft als eerste de startkwalificatie mogen ontvangen. Voor ons de bevestiging dat we, met onze opdrachtgevers, al jaren op de goede weg zitten.

Meer weten? Kijk dan op de SRCM website.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen