HEALTH & FIT

Ook in de Health & Fit branche hebben we ruime ervaring. Zo doen we de incasso voor een aantal ziekenhuizen, fitnessclubs en andere gezondheidspraktijken.

De debiteuren in de Health & Fit branche zijn gevarieerd; van jong tot oud met allerlei sociale achtergronden. Meestal zijn zij in het bezit van een Nederlands identiteitsbewijs en verzekerd, maar soms ook niet.

We proberen altijd een beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van de debiteur, én willen natuurlijk een betaling binnen krijgen. Bij hogere vorderingen is het vaak niet mogelijk voor debiteuren om de vordering in een keer te betalen, dus dan zullen we een betalingsregeling treffen.

Met name in de branche Healthe & Fit proberen mensen soms 'onvindbaar' te zijn en dus speuren wij ze op, onder meer door Google en sociale media als Facebook in te zetten.