Kostenrisico
9 mei 2013
Krediet
9 mei 2013

Kostenvoorschot

Depot: de verlangde storting als voorschot op het te verdienen honorarium of vergoeding. De storting zal dienen ter dekking van de te maken kosten. Vaak wordt (een deel van) het voorschot weer terugbetaald, indien de vordering is geïncasseerd.