Kredietverstrekking
9 mei 2013
Legitimatiebewijs
9 mei 2013

Kwijtschelding

Rechtshandeling waarmee een schuldeiser zijn schuldenaar van diens verplichting(en) bevrijdt.