Legitimatiebewijs
9 mei 2013
Leveranciers
9 mei 2013

Levensonderhoud

Onder levensonderhoud verstaan we het in-stand-houden van het leven en wat nodig is om jezelf in leven te houden. Hierbij wordt gedacht aan het (kunnen) kopen van voedsel, kleding en onderdak en het gebruik maken van deze middelen.