Leveranciers
9 mei 2013
Liquideren
9 mei 2013

Liquide middelen

1. alle geldmiddelen waarover een bedrijf onmiddellijk kan beschikken;

2. het totaal van middelen, die een onderneming onmiddelijk kan aanwenden om betalingen te verrichten, in het algemeen contant geld, saldi bij banken en bij de postgiro, direct realiseerbare effecten en verhandelbare wissels.