Liquide middelen
9 mei 2013
Loon
9 mei 2013

Liquideren

Het vereffenen: de zaken tot afwikkeling brengen.