Loon
9 mei 2013
Losse opdracht
9 mei 2013

Loonbeslag

Vorm van derdenbeslag: beslag onder de werkgever op het loon dat deze aan de debiteur (arbeider of ambtenaar) schuldig zal worden.