Meerzijdige rechtshandeling
9 mei 2013
Ministerieplicht
9 mei 2013

Mentorschap

Als iemand alleen niet meer voor zijn persoonlijke zaken kan zorgen, kan hij een mentor krijgen om hem te helpen.