Mentorschap
9 mei 2013
Minnelijk (incasso)
9 mei 2013

Ministerieplicht

Een deurwaarder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een handeling waartoe alleen hij bevoegd is.