Minnelijk (incasso)
9 mei 2013
Minuut
9 mei 2013

Minnelijke schikking

1. In onderling overleg overeengekomen betalingsafspraak;
2. Zonder tussenkomst van rechter.