Moratorium

In het recht is een moratorium een juridisch rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur.

1. Door de overheid afgekondigde opschorting van betalingsverplichtingen;

2. Uitstel van betaling;

3. Bevriezen (overdrachtelijk) van de huidige situatie.

[fb_count]

Moratorium

In het recht is een moratorium een juridisch rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur.

1. Door de overheid afgekondigde opschorting van betalingsverplichtingen;

2. Uitstel van betaling;

3. Bevriezen (overdrachtelijk) van de huidige situatie.

[fb_count]
DIRECT CONTACT