Moratorium
9 mei 2013
Nakosten
9 mei 2013

Naamloze vennootschap (N.V.)

Een organisatie die zelfstandig deelneemt aan het economisch en juridisch verkeer met een eigen, afgescheiden vermogen. Een NV is een rechtspersoon. Het vermogen is onderverdeeld in aandelen, er is echter niet na te gaan in welke handen zich die aandelen bevinden.