Nietigheid

Een rechtshandeling heeft het beoogde rechtsgevolg niet, en anders dan bij vernietigbaarheid, dit rechtsgevolg geacht wordt nooit bestaan te hebben.

[fb_count]

Nietigheid

Een rechtshandeling heeft het beoogde rechtsgevolg niet, en anders dan bij vernietigbaarheid, dit rechtsgevolg geacht wordt nooit bestaan te hebben.

[fb_count]
DIRECT CONTACT