Niet-handelstransactie
9 mei 2013
Noodweer
9 mei 2013

Nietigheid

Een rechtshandeling heeft het beoogde rechtsgevolg niet, en anders dan bij vernietigbaarheid, dit rechtsgevolg geacht wordt nooit bestaan te hebben.