Noodweer
9 mei 2013
Onbenoemde overeenkomst
9 mei 2013

Nota

1. rekening, papier waarop vermeld staat wat men voor geleverde diensten of goederen verschuldigd is;

2. geschrift waarin een officieel persoon iets bekendmaakt of zijn standpunt uiteenzet;