Oneigenlijke dwaling
9 mei 2013
Onroerende zaken
9 mei 2013

Ongeschreven recht

Recht dat niet door daartoe aangewezen instanties werd gevormd, maar wel algemeen als recht wordt aanvaard. Bijvoorbeeld gewoonterecht en bepaalde verkeersopvattingen.