Ongeschreven recht

Recht dat niet door daartoe aangewezen instanties werd gevormd, maar wel algemeen als recht wordt aanvaard. Bijvoorbeeld gewoonterecht en bepaalde verkeersopvattingen.

[fb_count]

Ongeschreven recht

Recht dat niet door daartoe aangewezen instanties werd gevormd, maar wel algemeen als recht wordt aanvaard. Bijvoorbeeld gewoonterecht en bepaalde verkeersopvattingen.

[fb_count]
DIRECT CONTACT