Onroerende zaken

Grond, gebouwen, nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn.

[fb_count]

Onroerende zaken

Grond, gebouwen, nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn.

[fb_count]
DIRECT CONTACT