Ongeschreven recht
9 mei 2013
Ontbinding
9 mei 2013

Onroerende zaken

Grond, gebouwen, nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn.