Ontbinding

Rechtsmiddel van de schuldeiser in een wederkerige overeenkomst, indien de schuldenaar in verzuim is geraakt door niet aan zijn verplichtingen te voldoen.

[fb_count]

Ontbinding

Rechtsmiddel van de schuldeiser in een wederkerige overeenkomst, indien de schuldenaar in verzuim is geraakt door niet aan zijn verplichtingen te voldoen.

[fb_count]
DIRECT CONTACT