Onroerende zaken
9 mei 2013
Ontruiming
9 mei 2013

Ontbinding

Rechtsmiddel van de schuldeiser in een wederkerige overeenkomst, indien de schuldenaar in verzuim is geraakt door niet aan zijn verplichtingen te voldoen.