Ontbinding
9 mei 2013
Ontslag van instantie
9 mei 2013

Ontruiming

Het door middel van een deurwaarder in het bijzijn van een Hulpofficier van Justitie iemand dwingen een onroerende zaak te verlaten. Ook: het vrijwillig verlaten hiervan.