Opdrachtgever
9 mei 2013
Openbaar Ministerie
9 mei 2013

Openbaar exploot

Een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt betekend aan het parket van het openbaar ministerie bij het gerecht van de plaats waar de zaak dienen moet, daarnaast wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de Staatscourant. De oproepingstermijn voor dagvaarding is drie maanden;

In het geval er geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is maar wel in Europa, wordt het exploot betekend conform de regelgeving opgenomen in o.a. de Europese Betekeningsverordening;

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen