Incasseren, procederen en executeren 1

Bent u nog niet zo bekend met het incassotraject of zijn uw medewerkers net in de debiteurenpraktijk werkzaam? Wordt u overvallen door alle juridische termen? Deze cursus zet de meest voorkomende stappen uit het incassotraject voor u in een logische volgorde, zodat u daarna niet meer schrikt van ingebrekestelling, dagvaarden en conservatoir beslag.

Eendaagse training, investering € 350,00 exclusief BTW


Incasseren, procederen en executeren 2

Wilt u als debiteurenbeheerder meer informatie over de incassomogelijkheden weten? Welke problemen kunt u in de praktijk tegenkomen? Wat als een debiteur gebruik maakt van de WSNP, hoe zit het met algemene voorwaarden, wat moet er in een dagvaarding staan en welk beslag is er mogelijk o.b.v. het aanwezige verhaal? Dan is deze cursus, een verdieping op de cursus incasseren, procederen en executeren 1, iets voor u!

Tweedaagse training, investering € 695,00 exclusief BTW


Huurrecht in de praktijk

Bent u werkzaam in de huurbranche of heeft u in uw dagelijkse praktijk te maken met huurrecht? Wilt u weten wat juridisch mag of juist niet? Bent u geïnteresseerd in de rol van de gerechtsdeurwaarder en welke invloed de WSNP op uw incassotraject heeft? Leer meer over de juridische en praktische kant van het incasseren van huurvorderingen. Na deze cursus weet u meer over het incassoproces, de gerechtelijke procedure en de gerechtelijke ontruiming.

Eendaagse training, investering € 350,00 exclusief BTW


Overeenkomsten, faillissement & WSNP

Twee onderwerpen op één dag tijdens deze cursus. Leren herkennen en omgaan met verschillende situaties tijdens de WSNP of een faillissement en handvatten krijgen voor de communicatie met bijv. bewindvoerders. Wilt u tevens meer inzicht krijgen in de totstandkoming, inhoud, beëindiging en problemen bij overeenkomsten?

Eendaagse training, investering € 350,00 exclusief BTW


Aanmanen en incassokosten (WIK)

Zijn de gevolgen en mogelijkheden van de incassokostenwet u nog niet geheel duidelijk? Tijdens de cursus aanmanen en incassokosten krijgt u een duidelijke uitleg over enerzijds de verplichtingen en anderzijds de mogelijkheden die de wet u biedt voordat u de vordering aan uw incassopartner uit handen geeft. Wanneer is de incassokostenwet van toepassing en hoe berekent u de juiste incassokosten?
De lunch start om 12.30 uur en de cursus om 13.00 uur. De cursus duurt tot 16.30 uur.

Middagtraining, investering € 195,00 exclusief BTW


Reële executie

Hoe kan daadwerkelijke nakoming van de verplichtingen die op een debiteur rusten het best worden verwezenlijkt? Tijdens de cursus reële executie wordt u bewust gemaakt van het feit dat reële executie niet alleen bestaat uit executie ten behoeve van een pandhouder, maar ook in algemene zin “Wat te doen na de veroordeling tot nakoming en welke middelen bieden de wet en de rechtspraak voor de tenuitvoerlegging?” Voor deze cursus worden door de KBvG 4 PE­punten toegekend.
De cursus start om 9.00 uur en duurt tot 14.00 uur.

Eendaagse training, investering € 295,00 exclusief BTW

MEER
DIRECT CONTACT