KWALITEIT

Kwaliteit; de mate waarin iets goed is. De kwaliteit van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders wordt periodiek getoetst. Het leveren van kwaliteit is voor ons de standaard. Opdrachtgevers én hun klanten mogen van ons kwaliteit verwachten.

SRCM Certificaat
De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat men perspectief heeft op het oplossen van de schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. In de naamgeving en de uitwerking van de norm worden daarom apart de maatschappelijke aspecten, met name werkend richting mensen met geldzorgen, benadrukt én die van betrokken en verantwoord incasseren waarbij ook de belangen van de andere partijen meewegen.

Omdat MVO méér inhoudt dan enkel aandacht voor de incassowerkzaamheden is SRCM een ontwikkeld als een branchespecifieke norm die ook de onderdelen van algemene MVO-richtlijnen omvat. Maar centraal in de norm staan de eisen voor credit management.

AFM vergunning
De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders een vergunning verleend. Met deze vergunning is het officieel toegestaan te bemiddelen in hypothecair- en consumptief krediet.

AFM vergunning nummer: 12046152
Kifid aansluitnummer: 300.017309

Bij Snijder Incasso doen wij meer dan alleen het innen van de vordering. Wij assisteren bij het beheer van zowel hypothecair en consumptief krediet. Deze vergunning toont aan dat Snijder Incasso voldoet aan een groot aantal voorwaarden, deze voorwaarden betreffen onder meer: beheerste en integere bedrijfsvoering en het positief toetsen van (dagelijkse) beleidsbepalers op geschiktheid en of betrouwbaarheid. Snijder Incasso is dan ook trots op deze vergunning en kan zo aan haar opdrachtgevers aantonen dat zij maatschappelijk verantwoord incasseert.

KBvG normen voor kwaliteit
De bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder zijn geregeld in de wet, evenals zijn plichten, voorwaarden en voorschriften. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam en heeft als taak het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders en het bevorderen van hun vakbekwaamheid, vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet. Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders is lid van de KBvG en houdt zich aan de normen voor kwaliteit opgesteld door de beroepsorganisatie. Een onafhankelijke partij toetst periodiek of Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders zich aan de normen houdt.

ISO 9001:2015
De kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2015 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De organisatie moet in staat zijn om producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast moet de organisatie zich ten doel stellen om de klanttevredenheid te verhogen. De klanttevredenheid wordt door ons jaarlijks getoetst, onder opdrachtgevers en hun klanten. Op basis van de uitkomsten worden processen verbeterd met als doel de klanttevredenheid te verhogen. Er wordt jaarlijks door een externe partij getoetst of Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders aan de kwaliteitsnorm voldoet.

ISAE 3000 Type II
De afkorting ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. De ISAE verklaring toont aan dat de interne beheerprocessen die een organisatie heeft ingericht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven over een door een accountant gecontroleerde meetperiode. ISAE 3000 ziet toe op de risicobeheersing van alle processen die voor opdrachtgevers van belang zijn: vanzelfsprekend het invorderingsproces maar ook ons Service Level Management, automatisering, management van medewerkers en natuurlijk financiën. Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders is na het behalen van Type I periodiek gecontroleerd en heeft ook de verklaring Type II behaald. De periodieke controles blijven onderdeel van de verklaring.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen