TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING


Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders gaat de toegankelijkheid van haar online informatie en dienst verlening verbeteren. Want iedereen moet er gebruik van kunnen maken. Daarmee gaan we voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze verklaring geldt voor de inhoud van de volgende websites:

www.snijderincasso.nl en www.snijderonline.nl

Een overzicht van de websites en verklaringen van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders is beschikbaar via de link www.toegankelijkheidsverklaring.nl
Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen
Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de websites:
www.snijderincasso.nl en www.snijderonline.nl
te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Problemen met de toegankelijkheid leggen we uit waar u terecht kunt met klachten & tips.

In de toelichting, onder het kopje Status toegankelijkheid, wordt aangegeven hoe ver we zijn gevorderd met de toegankelijkheid deze twee websites en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om ze toegankelijker te maken.
Akkoordverklaring


Deze verklaring is op 22 september 2020 getekend door mevrouw L.V. Snijder, directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22 september 2020.

Problemen met de toegankelijkheid?
Wij willen dat iedereen onze websites kan gebruiken en de informatie daarop begrijpt. Heeft u een toegankelijkheidsprobleem of een tip ter verbetering van de toegankelijkheid van www.snijderincasso.nl of www.snijderonline.nl?
Stuur dan een email naar met als onderwerp Toegankelijkheid website. Zo helpt u ons deze sites te verbeteren.

Van ons kunt u dan verwachten:
- Binnen 2 werkdagen ontvangstbevestiging van uw klacht of tip
- Binnen 10 werkdagen een reactie met toelichting

Niet tevreden met onze reactie?
Als u niet tevreden bent met onze reactie of afhandeling, dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman:
https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht
Status toegankelijkheid
Op dit moment is de status dat wij besloten hebben te starten met een onderzoek naar de toegankelijkheid aan de hand van de WCAG norm. Hiervoor hebben wij een module toe laten voegen aan onze Kwaliteitsmanagementsoftware tool. De up-to-date status van onze voortgang kunt u vinden op: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen