Overbetekening
9 mei 2013
Overeenkomst
9 mei 2013

Overdracht

Overdracht is de juridische term voor een rechtsgeldige overgang van een zaak of vermogensrecht. De meest voorkomende is waarschijnlijk de overdracht van de eigendom van een zaak aan iemand anders. Privaatrecht: het door levering overgaan van een goed van de ene op de andere rechthebbende.