Overeenkomst

Is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

[fb_count]

Overeenkomst

Is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

[fb_count]
DIRECT CONTACT