Overdracht
9 mei 2013
Overeenkomst op afstand
9 mei 2013

Overeenkomst

Is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.