Particulier
9 mei 2013
Peremptoir (uiterst)
9 mei 2013

Peremptoir

Laatste uitstel wat door de rechter wordt verleend aan een procespartij tot het indienen van bijvoorbeeld een conclusie of uitlating.