Persbericht KBvG: nogmaals de feiten van SNG op een rij

Digitale Beslag Register (DBR)
4 november 2015
Onze vestiging in Hoorn bestaat 12,5 jaar!
1 maart 2016

Persbericht KBvG: nogmaals de feiten van SNG op een rij

Het Financieel Dagblad publiceert op 7 december 2015 opnieuw een artikel met de suggestie dat er winst geboekt wordt via de automatiseringsdochter SNG. Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG, zet nogmaals de feiten op een rij.

Een gerechtsdeurwaarder controleert de gegevens in ambtelijke stukken en toetst deze aan de officiële registers, zoals de basisregistratie personen, BRP. Dat moet langs een digitale route met hoge beveiligingseisen. De SNG legt die digitale snelwegen aan voor de beroepsgroep. De kosten van die werkzaamheden brengt de SNG in rekening bij de aangeslotenen bij de stichting: de gerechtsdeurwaarders.

“Het is erg vreemd dat het FD suggereert dat er geheime documenten zijn en dat wij geen cijfers zouden willen verstrekken. Wij hebben de journalist uitgebreid van informatie en cijfers voorzien en hem ook verteld dat zijn vraag over openbaarmaking van de verslagen van de ledenraad op de agenda van staat voor 17 december a.s., waarna de ledenraad daarover beslist”, licht Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG, toe.

“Er wordt suggestieve terminologie gebruikt: zaken zouden zijn vermomd, trucjes zouden zijn toegepast en bonussen zouden zijn uitgedeeld. Daar is allemaal geen sprake van”, verzucht Van de Donk. “We zetten de feiten nogmaals op een rij, in de hoop dat die gelezen worden”.

Van de Donk: “In de loop der jaren zijn we digitaal gaan werken. Dat is een geleidelijk proces geweest en daar verandert op termijn een kostprijs door. Om te voldoen aan alle eisen van een beveiligde digitale uitwisseling, hebben de gerechtsdeurwaarders en de SNG grote bedragen geïnvesteerd in de kantoorautomatisering en in de ontwikkeling en instandhouding van de beveiligde elektronische gegevensuitwisseling. Dat doen we nog steeds en daar houdt de SNG ‐ zeer terecht ‐ een financiële reserve voor aan.”

“Voor zover het FD berekeningen baseert op 0,05 euro inkoopprijs, dan is dat niet juist, want dat is niet de kostprijs. De SNG berekent jaarlijks de berichtprijzen op basis van inkoopprijs en kosten voor beveiliging, beheer en het up‐to‐date houden van de systemen. Het zijn juist de investeringen waardoor de SNG de kosten van de uittreksels uit de registers zoals het BRP, zeer laag kan houden. In 2011 hebben wij, na een onafhankelijk onderzoek, de actuele kostprijs vastgesteld op 1,63 euro. Die kostprijs hebben we gecommuniceerd met de Rechtspraak, en die is daar vervolgens ook van uitgegaan. Ter vergelijking: de gemiddelde prijs bij de tien grootste gemeenten van Nederland is bijna 12,00 euro per (internet‐)uittreksel.”

“Het is erg zuur dat de gerechtsdeurwaarders, SNG en KBvG veel inspanningen en investeringen hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de kosten voor de uittreksels zoveel lager kunnen worden gehouden en dat hen nu wordt verweten dat zij winst in eigen zak zouden hebben gestoken.”

“Hoe het ook zij”, zo besluit Van de Donk, “de journalist was kennelijk niet tevreden met de feiten die wij hem aangereikt hebben. Daar kunnen wij verder weinig mee. Het enige dat wij kunnen doen is om ieder keer weer de feiten op een rij te zetten, dat hebben we in juni gedaan in ons persbericht, dat hebben we in onze directe communicatie met de journalist gedaan, en dat doen we nu weer in dit persbericht”.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen