Peremptoir (uiterst)
9 mei 2013
Privé vermogen
9 mei 2013

Pleidooi

Pleitrede door een advocaat gehouden voor een rechtsprekende instantie. Toespraak waarin wordt probeerd anderen ergens van te overtuigen en daardoor iets te bereiken. In dit geval een betoog van de advocaat waarin hij voor de rechter uiteenzet hoe de rechter zou moeten oordelen.