PRIVACYBELEID

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening respectvol en transparant is. Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De belangrijkste bepalingen uit de Wbp zijn als volgt samen te vatten:

 • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
 • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
 • De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd.

De verwerking van persoonsgegevens van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarder is gemeld aan het College bescherming persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. Onze functionaris voor de gegevensbescherming is: de heer H.J. Boswinkel.

Het privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u altijd op onze website. Dit privacybeleid is op 9 april 2018 het laatst gewijzigd. We raden u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Op welke websites is dit privacybeleid van toepassing?

 • www.snijderincasso.nl
 • www.snijderonline.nl

Internetsites van derden
Op de internetsites van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders vindt u links naar websites van derden. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Wij dragen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacybeleid van de site die u bezoekt.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

 1. Technische gegevens
  Wanneer u onze website bezoekt verwerken wij technische gegevens zoals het IP_adres van uw apparaat, de internetbrowser waarmee u surft en het soort apparaat waarmee u onze website bezoekt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat u snel kunt vinden wat u zoekt, gebruiken wij cookies.
 2. Overeenkomsten met ons
  Als u een aanvraagformulier invult gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen, om gevraagde documenten, informatie of producten toe te sturen, om een aanvraag of contract te administreren en om uw aanvraag te beoordelen. Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens: NAW, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en KVK gegevens.
 3. Uw Snijder Online account
  Wij bieden zowel opdrachtgevers als debiteuren een Snijder Online account aan. Voor dit doel verwerken wij inloggegevens, de specificaties van uw dossier(s), betalingen, eventuele wijzigingen die u doorvoert en andere gegevens die u ons in dit verband verstrekt.
 4. Contact
  U kunt ons via verschillende kanalen benaderen met vragen of klachten. Als u contact met ons opneemt zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. Wij verwerken uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met ons en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.
 5. Opnemen van telefoongesprekken
  Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders kan telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.
 6. Nieuwbrieven
  Als u klant van ons bent sturen wij u via post, e-mail of telefoon nieuwsbrieven en aanbiedingen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de link in het e-mailbericht of door het te melden bij onze afdeling marketing en sales. Wij verwerken uw contactgegevens zoals uw naam en uw e-mailadres.

Beveiliging en fraudebestrijding
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders heeft adequate maatregelen getrokken om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij adviseren u ook zorgvuldig om te gaan met uw en onze gegevens en bijvoorbeeld uw inloggegevens niet te delen.

Inzage, wijziging en verwijdering
Via Snijder Online kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Wilt u uw gegevens verwijderen? U kunt ons een schriftelijk verzoek toesturen onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs:

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 516
1940 AM Beverwijk

U ontvangt binnen vier weken een bevestiging.
U kunt als debiteur geen gegevens wijzigen of verwijderen indien deze direct betrekking hebben op een vordering.

Wijzigingen
Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders heeft het recht om dit privacybeleid zonder voorgaande aankondiging te wijzigen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie