PRIVACY EN VEILIGHEID

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben onze gegevensbeveiliging en werkprocessen zo ingericht dat we voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) én aan andere wet- en regelgeving die op ons als Gerechtsdeurwaardersorganisatie van toepassing is.

Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. In geval van een datalek zal Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders als verwerkingsverantwoordelijke via de functionaris gegevensbescherming melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze functionaris gegevensbescherming is:

De heer H.J. Boswinkel

Postbus 516

1940 AM BeverwijkVerwerken persoonsgegevens

Vanwege onze werkzaamheden verwerken we gegevens van en over u, dat is onvermijdelijk. Welke gegevens we waarom verwerken kunt u lezen in onze uitgebreide privacyverklaring. U kunt daar ook lezen hoe lang we uw gegevens (moeten) bewaren, wie toegang hebben tot deze gegevens, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018 en kan in de toekomst aangepast worden. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen