Pleidooi
9 mei 2013
Proces verbaal
9 mei 2013

Privé vermogen

Het nagelaten privévermogen is de waarde van de privébezittingen bestaande uit eigen woning, bank- en girotegoeden en effecten, verminderd met de hypotheekschulden.