Privé vermogen
9 mei 2013
Procureur
9 mei 2013

Proces verbaal

Een procesverbaal is de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht. Het vermeldt dus de handelingen die hij stelde, maar ook de schriftelijke weergave van de gesprekken of verklaringen in zijn aanwezigheid. Bedoeld wordt dus een ware getuigenis met eveneens de opgave van de omstandigheden waarin de gerapporteerde feiten zich voordeden.

Bij het woord ‘proces-verbaal’ wordt over het algemeen gelijk gedacht aan de politie. De verschillende verklaringen die door getuigen en verdachte(n) in een zaak worden afgelegd, worden samengevoegd het proces-verbaal genoemd. Het wordt vooral gebruikt om het officiële document aan te duiden, waarin de persoonsgegevens van het slachtoffer van een misdrijf worden opgenomen, naast die van de dader, het tijdstip en de plaats ervan en niet te vergeten de toedracht. Ook wordt van een proces-verbaal gesproken, als een opsporingsambtenaar feiten en waarnemingen wil vastleggen.

Daarnaast wordt het begrip in de rechtspraktijk gebruikt. Van een zitting van een rechterlijk college wordt een proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt vastgelegd, wat er in de zitting is gebeurd en wat door de rechters en de partijen en hun advocaten is gezegd, of als het een strafzaak is, door de officier van justitie en de verdachte en diens advocaat.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen