Proces verbaal
9 mei 2013
Producent
9 mei 2013

Procureur

Procesvertegenwoordiger van partijen in burgerlijke zaken, die bevoegd is tot het indienen van conclusies. Een advocaat is meestal ook procureur in het arrondissement waarin hij praktijk uitoefent.